Sökning: "Poor quality cost"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden Poor quality cost.

 1. 1. Poor quality costing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lars Sörqvist; KTH.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Poor quality cost; Cost of poor quality; Nonvalue adding cost; Quality related cost; Quality measurements; Quality; TQM; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis presents an effective model for measuring the cost of poor quality. It consists of two models, developed during the research project, assessments and the construction of measurement systems. LÄS MER

 2. 2. Towards improvement of geometrical quality for manual assembly parts

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Mikael Rosenqvist; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; calculation model; geometry system; Interview; assessment; action cost.; assembly; error; ergonomics; assembly complexity; design for assembly; robust design; complexity; manual assembly; sustainable; tolerance analysis and design; CAT; quality; failure; action cost; assembly ergonomics;

  Sammanfattning : Geometrical variation affects all mass-produced products. This variation will lead to deviations from the nominal design of the product both in terms of aesthetical and functional properties. Geometrical variation originates either from the manufacturing of the parts or from the assembly process. LÄS MER

 3. 3. Supply Chain Quality Management Exploring performance of manufacturing organizations

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Aron Chibba; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kvalitetsteknik; Quality Technology Management;

  Sammanfattning : This thesis addresses the issue of quality performance in supply chains in the manufacturers’context. Research shows that the management and performance of supply chains play a major rolein gaining competitive advantage, especially in times of decreasing international trade barriers andquickly evolving information technology. LÄS MER

 4. 4. Growth conditions and individual quality in starlings

  Detta är en avhandling från Martin Granbom, Ecology Building, 223 62 LUND, Sweden

  Författare :Martin Granbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; Djurekologi; cost of reproduction; individual quality; long-term effects; early condition; starling; Sturnus vulgaris;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom en art finns individer av olika kvalitet dvs. med olika förmåga att föra sina gener vidare till nästa generation. Förutom genetiska skillnader, kan sådana kvalitetsskillnader bero på miljömässigt orsakad variation. LÄS MER

 5. 5. Breast cancer in rural India knowledge, attitudes, practices; delays to care and quality of life

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Nitin Gangane; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; breast cancer; rural; India; knowledge; attitudes; practices; delay; quality; folkhälsa; Public health; Epidemiology; epidemiologi;

  Sammanfattning : Background: Cancer is a major public health problem globally. The incidence of cancer is increasing rapidly in many low- and middle-income countries like India due to the epidemiological transition. At present, breast cancer is the leading cancer in females in many countries including India. LÄS MER