Sökning: "Pontus Holmström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pontus Holmström.

  1. 1. Protective Responses to Freediving Reveal High-Altitude Tolerance

    Författare :Pontus Holmström; Erika Schagatay; Angelica Lodin-Sundström; Harald K. Engan; Ola Eiken; Mittuniversitetet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acclimatization; Acute Mountain Sickness; Adaptation; Apnea; Breath-hold diving; Cardiovascular diving response; High-altitude; Hypoxia tolerance; Spleen; Acklimatisering; Andhållningsdykning; Anpassning; Apné; Kardiovaskulära dykresponsen; Hög höjd; Hypoxitolerans; Hög-höjdssjukdom; Mjälte; Syrebärande kapacitet;

    Sammanfattning : High-altitude mountaineers - just as freedivers - are exposed to hypoxia. During freediving, the diving response leads to reduced oxygen consumption, and splenic contraction increases circulating hemoglobin concentration (Hb), which enhances freediving performance. LÄS MER