Sökning: "Pontus Fryk"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Pontus Fryk.

 1. 1. Beyond IT and Productivity Effects of Digitized Information Flows in Health Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Pontus Fryk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Health Care; Productivity Paradox; Information Technology; Productivity; Process; Information; Communication; Economy; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur investeringar i IT, och digitaliseringen av informationsflöden, har påverkat produktiviteten inom sjukvården. Genom empiriska undersökningar av avgränsade sjukvårdsprocesser – samt diskussioner baserade på idéer och teorier relaterade till ekonomi, ”produktivitetsparadoxen”, så kallade General Purpose Technologies (GPTs), och medicinsk informatik – detekteras och analyseras effekter av digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Modern Perspectives on the Digital Economy : With Insights From the Health Care Sector

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Business Studies

  Författare :Pontus Fryk; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT; digitization; organization; organizational change; process; health care; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : During the last decades, extensive investments in IT have been made more or less within the majority of the existing industries. This development presents both opportunities and risks with regard to organization and change. LÄS MER