Sökning: "Politisk"

Visar resultat 1 - 5 av 305 avhandlingar innehållade ordet Politisk.

 1. 1. Politisk institutionalisering : organisering av lokalt arbetsmiljöarbete

  Författare :Göran Bostedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political institutionalization; political insti¬tutions; occupational safety and health; policy analysis; im¬plementation studies; welfare state; central-local government relations; municipalities;

  Sammanfattning : The ways of organizing political problem solving in society are not static. A pluralistic dynamic society requires a continious reconsideration and adaption of its political in­stitutions, i.e. political institutionalization. LÄS MER

 2. 2. Politisk ledarskapsstil : Om interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet

  Författare :Pär Daléus; Jonas Tallberg; Eric Stern; Lauri Karvonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; leadership style; Prime Minister; interactionist approach; political psychology; institutional theory; comparative method; presidentialization; crisis management; Political Science; statsvetenskap; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Sammanfattning : This dissertation examines key characteristics and factors shaping the leadership style of Swedish Prime Ministers (PMs). Based on the research of the American presidency, an interactionist framework is developed which draws upon institutional theory and political psychological theory. LÄS MER

 3. 3. En politisk nödvändighet : En studie av den fysiska riksplaneringens introduktion och tillämpning

  Författare :Håkan Forsberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; land-use conflicts; adaptive physical planning; environmental concern; ecological perspective; government; crisis; legitimation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis describes and analyses the genesis, development and implementation of National Land-use Planning (NLP) in Sweden. The focus is mainly on the level of central plauning.The final initiative for NLP was taken by the Social Democratic government in 1966. LÄS MER

 4. 4. Värnpliktsutbildningen : en politisk socialisationsagent?

  Författare :Thomas Denk; Sweden Karlstad Karlstad university; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political Science; Statskunskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kommunala ideal och politisk verklighet. : En jämförande fallstudie av frisinnad politisk organisering i Filipstad och Skövde, ca 1880-1920

  Författare :Anders Forsell; Martin Åberg; Martin Stolare; Fredrik Eriksson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; liberalism; political parties; mobilization; origins of political parties; local politics; municipal affairs; democratization; politicization; political processes; case-oriented comparison; political process-model.; History; Historia;

  Sammanfattning : Most studies of emerging Swedish parties and politics have mainly focused on the Swedish Social Democrats and their struggle for democracy and political power, most as a prelude  to the so called ”Swedish Model”. Competing parties have received attention from historians on the national level, but their local origin remains to large extent an open field. LÄS MER