Sökning: "Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegregation: ett mål utan medel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegregation: ett mål utan medel.

  1. 1. Politik och planering för ett blandat boende och minskad boendesegregation : ett mål utan medel?

    Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University

    Författare :Emma Holmqvist; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Social and Economic Geography;

    Sammanfattning : Mixed housing environments are expected to create better life chances than homogeneous ones, at least for disadvantageous households. This conclusion has nourished policy and planning ideals of building neighbourhoods and reconstructing cities to become more socially mixed and less segregated. LÄS MER