Sökning: "Political economic geography"

Visar resultat 1 - 5 av 108 avhandlingar innehållade orden Political economic geography.

 1. 1. Landscapes of Dispossession : The Production of Space in Northern Tanintharyi, Myanmar

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Mads Barbesgaard; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; production of space; Political economy; class differentiation; Political ecology; Agrarian Political Economy; landscape geography; dispossession; Myanmar; Geopolitics; Geoeconomics; Human Geography; Political economic geography; land grabbing; Ocean Grabbing; Green grabbing;

  Sammanfattning : Since 2007, rural areas, particularly across the global south, have been ravaged by what has been dubbed a “global resource rush”. On the heels of this rush, a new wave of dispossession studies across the fields of agrarian political economy, human geography and political ecology is emerging. LÄS MER

 2. 2. Political Pasture A Governmentality Analysis of Community-Based Pasture Management in Kyrgyzstan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University

  Författare :Marat Murzabekov; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Decentralization; environmentality; pastures; CBNRM; Kadamzhai; Kyrgyzstan; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis seeks to understand the development and implementation of the community-based pasture management policy in Kyrgyzstan, which transferred the responsibility for pasture-use planning from state administrative organs to local community-based organizations.Using document analysis, this thesis contextualizes the emergence and evolution of the policy’s key premises, including the advantages of community-based management compared to state-centered management. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors försörjningsrum : Hegemonins förvaltare och murbräckor

  Detta är en avhandling från Christina Scholten, Lenngrens v. 2, 245 32 Staffanstorp

  Författare :Christina Scholten; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time-Geography; Women; Self-supporting strategies; Geography; Regional development; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Popular AbstractAvhandlingen är en feministisk analys av regionalpolitiken som möjliggörare för kvinnor som vill försörja sig på landbygden som egna företagare. Fokus i studien är kvinnor som ville men inte ansåg sig ha eller fick möjlighet driva sina företagsidéer vidare och därför avvecklade dem på ett tidigt stadium. LÄS MER

 4. 4. Promoting equality between women and men in bilateral development cooperation : Concepts, goals, rationales and institutional arrangements. Part One. Theory, practice and priorities for change. Part Two. Empirical studies in two sectors in Tanzania: Household water supplies and health development

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Carolyn Hannan; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; water supplies; United Nations; Tanzania; organizational change; mainstreaming; institutional development; human geography; health development; feminist geography; Gender equality; bilateral development cooperation; women´s empowerment.; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I mer än tre årtionden har kvinnors situation och främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män lyfts fram inom utvecklingssamarbetet. Bilaterala organisationer har gjort politiska åtaganden och utvecklat strategier, metoder och instrument för att uppnå detta viktiga mål. LÄS MER

 5. 5. När EU kom till byn : LEADER II - ett sätt att styra landsbygdens utveckling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Lars Larsson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography; Social and economic geography; political geography; governance; rural development; LEADER II; partnership; region; capacity to act; EU; Sweden; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse changes in political and territorial organisation that followed the introduction and implementation of the EU initiative for rural development, LEADER II, in Sweden. Focusing on the actors involved, the LEADER process is analysed from three perspectives: local democracy; the construction of regions; and the political capacity to act. LÄS MER