Sökning: "Poets"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade ordet Poets.

 1. 1. Tre lärodiktare : studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs lyrik

  Författare :Marie Louise Ramnefalk; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Karl Vennberg 1910-1995; Gunnar Ekelöf 1907-1968; Harry Martinson 1904-1978; Svensk poesi historia 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio historico-literaria, de poëtis in Svio-Gothia Latinis, cujus partem posteriorem, indulgente ampliss. senatu philosoph. in alma ad Upsaliam Academia, sub præsidio viri celeberrimi, mag. Johannes Ihre, eloqv. & polit. profess. reg. & Skytt. S.R.L.M. pro gradu publice bonorum censuræ submittit stipendiarius regius, Johannes A. Wåhlberg, Uplandus. In Audit. Carol. Maj. d. 31. maji, an. MDCCXL. horis, ante meridiem. solitis

  Författare :Johan Ihre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Poets; Swedish; Svenska poeter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio historico-literaria, de poëtis in Svio-Gothia Latinis, cujus partem priorem, indulgente ampliss. senatu philosoph. in alma ad Upsaliam Academia, sub præsidio viri celeberrimi, mag. Johannes Ihre, eloq. & polit. prof. reg. & Skytt. S. R. L. M. publicæ bonorum censuræ submittit stipendiarius regius, Johannes A. Wåhlberg, Uplandus. In Audit. Gust. Maj. d. 2. maji, an. MDCCXXXIX. horis ante meridiem solitis

  Författare :Johan Ihre; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Poets; Swedish; Svenska poeter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67

  Författare :Mats Jacobsson; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; The 60´s; song lyrics; contexts and interpretation; thematics; Guthrie tradition; society as father; generation conflict; The Beat Poets; Black Humor; litteraturkritik; New Left; Musicology; General and comparative literature; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Bob Dylan (b. 1941) became known as an enfant terrible and a regenerator of rock lyrics already in the tumultuous 60´s. His constantly shifting roles as musician and songwriter, combined with his notable reserve, have led to the growth of a plethora of myths surrounding his person and work. LÄS MER

 5. 5. Hoppets lyrik : Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen – Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

  Författare :Jenny Björklund; Torsten Pettersson; Anna Williams; Annelie Bränström Öhman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Ella Hillbäck; Rut Hillarp; Ann Margret Dahlquist-Ljungberg; Maria Wine; Elsa Grave; Erik Lindegren; Karl Vennberg; 1940s; poetry; lyrical modernism; gender; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is twofold: to call attention to three Swedish women poets of the 1940s and to change the image of the Swedish modernist movement of the 1940s as an era of pessimism. During the 1940s lyrical modernism had a definitive breakthrough in Sweden. LÄS MER