Sökning: "Plasmin"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet Plasmin.

 1. 1. Plasmin a potent pro-inflammatory factor

  Detta är en avhandling från Umeå : Medicinsk kemi och biofysik

  Författare :Yongzhi Guo; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; plasmin; inflammation; rheumatoid arthritis; bacterial arthritis; infection; sepsis; cytokine; signal transduction; VETERINARY MEDICINE Pathology; VETERINÄRMEDICIN Patologi;

  Sammanfattning : Plasmin, the central molecule of the plasminogen activator system, is a broad-spectrum serine protease. Plasmin is important for the degradation of fibrin and other components of the extracellular matrix (ECM) during a number of physiological and pathological processes. LÄS MER

 2. 2. Multifunctional roles of plasmin in inflammation Studies of animal models on rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, wound healing and infection

  Detta är en avhandling från Umeå : Medicinsk kemi och biofysik

  Författare :Jinan Li; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :Plasmin; complement; inflammation; wound healing; infection; autoimmune disease; non-autoimmune disease; rheumatoid arthritis; multiple sclerosis; tympanic membrane; otitis media; medicinsk biokemi; Medical Biochemistry;

  Sammanfattning : Plasmin has been suggested to be involved in degradation of extracellular matrix (ECM) and tissue remodeling during a number of physiological and pathological processes. The aims of this thesis were to study the functional roles of plasmin during pathological inflammation in autoimmune and nonautoimmune disease models of rheumatoid arthritis (RA), multiple sclerosis (MS), wound healing and infection. LÄS MER

 3. 3. Plasminogen and protein PAM: Interactions between streptococcal surface proteins and the human fibrinolytic system

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Kalmar County Hospital, 391 85 Kalmar, Sweden

  Författare :Annika Carlsson Wistedt; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bacteriology; Microbiology; M protein; streptokinase; kringles; plasmin; Streptococcus pyogenes; plasminogen; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Streptococcus pyogenes, eller grupp A streptokocker, är en av de vanligaste sjukdomsframkallande bakterierna hos människan. De orsakar ofta relativt harmlösa och lättbehandlade ytliga infektioner i hals (halsfluss) och hud (svinkoppor) men kan också ge djupare och livshotande infektioner. LÄS MER

 4. 4. The significance of urokinase-type plasminogen activator (u-PA) in tumour growth and Linomide-induced upregulation of u-PA's endogenous inhibitor PAI-2

  Detta är en avhandling från Anita Billström [email protected]

  Författare :Anita Billström; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; andrology; gynaecology; Obstetrics; roquinimex; Linomide; cancer; prostate cancer; PAI-2; plasmin; Plasminogen activators; u-PA; sexuality; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den främsta orsaken till att cancer kan leda till döden är att tumörceller växer in i angränsande vävnad (invasiv) och tar sig in i blodet eller lymfsystemet och på så sätt sprids (metastaserar) till andra ställen i kroppen och stör funktionen i livsviktiga organ dvs tumören får ett aggressivt växtsätt. Det är därför viktigt, både ur prognostisk och terapeutisk synvinkel, att öka kunskapen om vad det är som gör att en tumör blir aggressiv. LÄS MER

 5. 5. Antiplasmin the main plasmin inhibitor in blood plasma : Studies on structure-function relationships

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Surgical Science

  Författare :Haiyao Wang; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Antiplasmin; lysine-binding-site; inactivation;

  Sammanfattning : Antiplasmin is an important regulator of the fibrinolytic system. It inactivates plasmin very rapidly. The reaction between plasmin and antiplasmin occurs in several steps: first a lysine-binding site in plasmin interacts with a complementary site in antiplasmin. LÄS MER