Sökning: "Plant demography"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Plant demography.

 1. 1. Linking plant population dynamics to the local environment and forest succession

  Detta är en avhandling från Stockholm : Botaniska institutionen

  Författare :Johan Petter Dahlgren; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Actaea spicata; Forest herbs; Forest succession; Integral projection model; Plant demography; Plant phenology; Population dynamics; Pre-dispersal seed predation; Seed mass; Soil potassium; Specific leaf area; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Terrestrial ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Terrestisk ekologi; växtekologi; Plant Ecology;

  Sammanfattning : Linking environmental variation to population dynamics is necessary to understand and predict how the environment influences species abundances and distributions. I used demographic, environmental and trait data of forest herbs to study effects of spatial variation in environmental factors on populations as well as environmental change in terms of effects of forest succession on field layer plants. LÄS MER

 2. 2. Reproductive strategies and liming responses in forest field-layer flora

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Annika Kruuse af Verchou; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; species turnover; species richness; sexual reproduction; podzol; pH; Lamiastrum galeobdolon; forest liming; demography; Cambisol; clonal plants; SRE; vegetative reproduction; VRE; Plant ecology; Växtekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skogskalkning ledde till ökat artantal, ökat antal individer av enskilda arter och ökad omsättning av arter i fältskiktet i bokskog. För gulplister var individstorleken och sexuell respektive vegetativ förökning opåverkad av kalkningen. LÄS MER

 3. 3. Carex humilis - a caespitose clonal plant: ramet demography, ring formation, and community interactions

  Detta är en avhandling från Sofie Wikberg, Plant Ecology, Ecology building, SE-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Sofie Wikberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ramet density; Plant ecology; Växtekologi; ramet population dynamics; aggregated ramets; intravaginal; phalanx type; LTRE; matrix model; fitness; dry grassland; hollow crown; fairy ring; central die back;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Carex humilis - en ringbildande klonväxt Växter som kan föröka sig asexuellt kallas klonväxter. Det genetiska individet (geneten) består då av flera självständiga plantor (rameter). Exempel på klonväxter är hallon, jordgubbe, kvickrot, potatis, tulpan och vitsippa. LÄS MER

 4. 4. Plant Population Dynamics of Dodonaea angustifolia and Olea europaea ssp. cuspidata in Dry Afromontane Forests of Ethiopia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tesfaye Bekele; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Developmental biology; Demography; Dodonaea angustifolia; Elasticity; Establishment; Germination; Natural regeneration; Olea europaea ssp. cuspidata; Population structure; Recruitment; Seed bank; Survival; Utvecklingsbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Developmental biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Utvecklingsbiologi; Ecological Botany; Ekologisk botanik;

  Sammanfattning : Human disturbance has led to excessive deforestation and to a very limited forest cover in the Afromontane zone of Ethiopia, which forms a large part of the country. Thus urgent conservation measures are required to ameliorate the situation. LÄS MER

 5. 5. Population viability analysis for plants practical recommendations and applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : Botaniska institutionen

  Författare :Satu Ramula; Stockholms universitet.; Södertörns högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; demography; matrix population models; population viability analysis; population growth rate; stochastic models;

  Sammanfattning : Population viability analysis (PVA) is commonly used in conservation biology to predict population viability in terms of population growth rate and risk of extinction. However, large data requirements limit the use of PVA for many rare and threatened species. LÄS MER