Sökning: "Piteå"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade ordet Piteå.

 1. 1. Never Heard Before: A Musical Exploration of Organ Voicing

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :João Segurado; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; voicing; voicing; sound; listening; pipe; organ; tone; musical composition; musical performance; experimental; collaboration; artistic research; ethnography; musique concrète; transient; attack; steady-state; harmonic spectrum; languid; toe-hole; mouth; flue; reed; Studio Acusticum; Gerald Woehl; Piteå;

  Sammanfattning : This study describes the role of organ sounds in musical performance and exa- mines the visions and artistic perspectives of the voicer, who creates the sounds, and the organist, who uses them in performance. Organ pipe sounds are shaped in a process of gradual transformation called voicing, to suit the practice of musical performance, and they influence that practice in significant ways. LÄS MER

 2. 2. Mänsklig mekanik och besjälade maskiner koreografiska perspektiv på mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Åsa Unander-Scharin; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikalisk gestaltning; Music Performance;

  Sammanfattning : Idag kan vi fånga och skapa rörelse på sätt som tidigare inte varit möjligt. I datorn kan kropp, rum, tid och rörelse hanteras som separata element - delar som går att plocka isär och sätta samman på nya sätt. LÄS MER

 3. 3. "Music from the backyard" Hagström's music education

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ketil Thorgersen; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aesthetic subjects - Music; Estetiska ämnen - Musikvetenskap; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : "Music from the backyard": Hagström's music education, is a PhD thesis that investigates the music education that the company Hagström ran from 1946 to 1983. The aim of the thesis is to investigate and recreate Hagström's music educational history from a Deweyan pragmatist point of departure. LÄS MER

 4. 4. Black liquor gasification burner characteristics and syngas cooling

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mikael Risberg; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy Engineering; Energiteknik;

  Sammanfattning : Black liquor gasification at high temperature is a promising alternative to the conventional recovery boiler process used in chemical pulp mills today. Compared to a conventional recovery boiler a black liquor gasifier can increase the total energy efficiency of a chemical pulp mill and produce a synthesis gas that can be used for production of motor fuel. LÄS MER

 5. 5. CFD-modelling of the SNCR process in iron ore grate-kiln plants

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Per E.C. Burström; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strömningslära; Fluid Mechanics;

  Sammanfattning : LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB) is an international company that producesiron ore products for the steel industry; their main product is iron ore pellets.The aim with this research project is to numerically investigate if it is possible to use selective non-catalytic reduction (SNCR) technologies in grate-kiln pelletizingplants for NOx reduction. LÄS MER