Sökning: "Pisa"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet Pisa.

 1. 1. PISA i skolan : hur lärare, rektorer och skolchefer förhåller sig till internationella kunskapsmätningar

  Författare :Daniel Arnesson; Lisbeth Lundahl; Linda Rönnberg; Anders Arnqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory education; international large scale assessments ILSA ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; municipal school directors; principals; teachers; local reception; diffusion of innovations; policy enactment; grundskola; internationella kunskapsmätningar IK ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; kommunala skolchefer; rektorer; lärare; lokalt mottagande; Rogers diffusionsteori; policy enactment; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis addresses the local reception and use in Sweden of the major international large scale assessments (ILSAs) of student performance: Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) and International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). The aim is to describe and analyze how Swedish teachers, principals and school directors interpret and possibly use ILSAs in their professional practice. LÄS MER

 2. 2. Möten med PISA : kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap

  Författare :Margareta Serder; Malmö högskola; []
  Nyckelord :kunskapskontroll; kunskapsprov; naturvetenskap; PISA; science education; test questions; collaborative work; sociocultural theory; scientific literacy; dialogicality; monologism; sociomaterial; epistemology;

  Sammanfattning : This thesis explores the standardized assessment of students’ scientific literacy by studying test items, frameworks and result reports from the international comparative study Programme for International Student Assessment, PISA. My research concerns the negative trend observed for Swedish students’ results in science reported in international comparisons since 2000. LÄS MER

 3. 3. Kan man räkna med PISA och TIMSS? : Relevansen hos internationella storskaliga mätningar i matematik i en nationell kontext

  Författare :Samuel Sollerman; Astrid Pettersson; Lovisa Sumpter; Christian Lundahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International large-scale assessment; Mathematics; Validity; Validation; Relevance; Assessment; PISA; TIMSS; Mathematics education; matematikämnets didaktik; Mathematics Education;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to contribute to the knowledge of relevance of international large-scale assessments (ILSAs) in mathematics, when these are to be used and interpreted in a national context. If a nation is to engage in ILSAs, draw conclusions from them and act on them, one should be aware of what they are measuring and how well it fits in with the national mathematics education and the mathematics they are trying to teach their students. LÄS MER

 4. 4. Tailored adhesion of PISA-latexes for cellulose modification and new materials

  Författare :Joakim Engström; Eva Malmström; Robert Pelton; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PISA; latex; RAFT; Cellulose Nanofibrils; Cellulose Nanocrystals; Nanocomposites; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Sammanfattning : This thesis is focused on applying modification chemistry to already known cellulosic substrates from wood (i.e. cellulose nanofibrils, CNFs, and cellulose nanocrystals, CNCs). LÄS MER

 5. 5. Defining Integrated Science Education and Putting It to Test

  Författare :Maria Åström; Karl-Göran Karlsson; Lars Ove Dahlgren; Ulf P. Lundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; international studies; PISA; curriculum integration; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : The thesis is made up by four studies, on the comprehensive theme of integrated and subjectspecific science education in Swedish compulsory school. A literature study on the matter is followed by an expert survey, then a case study and ending with two analyses of students’ science results from PISA 2003 and PISA 2006. LÄS MER