Sökning: "Piroska Östlin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Piroska Östlin.

  1. 1. Occupational career and health : methodological considerations on the healthy worker effect

    Författare :Piroska Östlin; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER