Sökning: "Pirjo Markkola"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Pirjo Markkola.

 1. 1. Den tillfälliga husmodern : Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960

  Författare :Karin Carlsson; Yvonne Hirdman; Orsi Husz; Pirjo Markkola; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Hemvårdarinnor; socialhemhjälp; hemarbete; omsorg; välfärd; genus; professionalisering; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis examines the history of the Swedish public home help service. The public provision of home help is taken as an empirical example of the state’s relationship with the private sphere. Housework and care work are discussed as political issues and as the objects of a professionalization project. LÄS MER

 2. 2. Vi våga ej helt leva : barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska fertilitetstransitionen

  Författare :Sofia Kling; Sören Edvinsson; Anna Lundberg; Pirjo Markkola; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fertility; birth control; abortion; gender; sexuality; respectability; propaganda; the 19th century; the 20th century; Sweden.; History; Historia;

  Sammanfattning : This thesis is about birth control, gender and sexuality during the Swedish fertility transition (1880-1940). The aim is to study birth control at both an ideational and a practical level, as well as to analyse the ways in which birth control was constructed and realised through different notions of gender. LÄS MER

 3. 3. Fosterbarnsindustri eller människokärlek : Barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925

  Författare :Johanna Sköld; Susanna Hedenborg; Ingrid Söderlind; Pirjo Markkola; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fosterbarn; barntillsyn; fosterfamilj; barnperspektiv; generation; genus; fattigvård; barnavårdslagstiftning; sociala nätverk; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Many Swedish children grew up in foster homes at the turn of the twentieth century. Contemporary medical professionals described foster care as an economic business: a foster child industry. LÄS MER