Sökning: "Pierre Bourdieu doxa"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Pierre Bourdieu doxa.

 1. 1. Folkbildningsforskning som fält från framväxt till konsolidering

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Lundin; Gunnar Sundgren; Annika Ullman; Karin Anna Petersen; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; liberal adult education research; the distinctive character of liberal adult education; Pierre Bourdieu; doxa; consecration; capital; field; academia; scientification; emergence; consolidation; sociology of science; sociology of education; folkbildningsforskning; folkbildningens särart; Pierre Bourdieu; doxa; konsekration; kapital; fält; akademi; akademisering; framväxt; konsolidering; vetenskapssociologi; utbildningssociologi.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is treating how Swedish liberal adult education research (folkbildningsforskning) has emerged and consolidated. The concepts of doxa, consecration, capital and field of Pierre Bourdieu are used to reconstruct liberal adult education research as a social field. LÄS MER

 2. 2. Gendered journalism cultures strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden

  Detta är en avhandling från JMG, University of Göteborg

  Författare :Margareta Melin; Madeleine Kleberg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism culture; gendered; feminism; Bourdieu; Social field; Doxa; strategies; tactics; women journalists; feminisation; gentrification; education; gendered logic;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att förstå journalistik genom att undersöka brittiska och svenska journalistikkulturer mellan 1989 och 2002. Fokus är lagt på om/skapandet av värdesystem och på maktkampers könade karaktär. LÄS MER

 3. 3. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer : Konstruktionen af et objekt

  Detta är en avhandling från København : Forlaget Hexis

  Författare :Morten Nørholm; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; evaluering; evalueringsforskning; social reproduktion; sociale dominansforhold; doxa; habitus; felt; kapital; objektkonstruktion; pædagogik; sociologi; pædagogisk sociologi; forskning om forskning; refleksiv sociologi; auto-socio-analyse; Émile Durkheim; Pierre Bourdieu; Ulf P. Lundgren; Staf Callewaert; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer.I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Ulf P. LÄS MER

 4. 4. Att bli bemött och att bemöta En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingegerd Gunvik-Grönbladh; Karin Anna Petersen; Agneta Linné; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; appointment process; collegiality; academic positions; merits; peer review; expert judgment; applicant; social practice; theory of practice; cultural capital; habitus; doxa; practical sense; scientific skill; pedagogical skill; praxeological knowledge; co-optation; research university; degree university; Bourdieu.; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to contribute to further understanding of the academic appointment process explored and defined as participation in a collegial educational process. The appointment process for academic positions has historically been regulated by state authorities ever since the first university was established in Sweden and has continuously been questioned for necessity, procedure etc. LÄS MER

 5. 5. Gendered Journalism Cultures. Strategies and Tactics in the Fields of Journalism in Britain and Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Margareta Melin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism culture; gendered; feminism; Bourdieu; social field; doxa; strategies; tactics; women journalist; feminisation; gentrification; education; gendered logic;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to explore the way journalism works in two social fields of journalism, those of Britain and Sweden, from 1989 to 2002. The focus of the study is on creation and re-creation of value systems, power-struggles, and on their gendered nature. LÄS MER