Sökning: "Pia Tham"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pia Tham.

  1. 1. Arbetsvillkor i den sociala barnavården : förutsättningar för ett kvalificerat arbete

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Pia Tham; Stockholms universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Social Work; social workers; working conditions; job demands; health; intention to leave;

    Sammanfattning : This thesis describes and analyzes the working conditions of child welfare social workers who responded to a comprehensive questionnaire (n=309, dropout rate 3 per cent).In Study 1, the working conditions of social workers new to the profession (0-2 years) were compared with those of social workers with longer experience. LÄS MER