Sökning: "Pia Nerfeldt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pia Nerfeldt.

  1. 1. Weight reduction and alcohol abuse in sleep apnea patients

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences

    Författare :Pia Nerfeldt; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) has an estimated prevalence of 2 percent in women and 4 percent in men. OSAS is characterized by repeated obstructive events of the pharyngeal upper airway during sleep. LÄS MER