Sökning: "Pia Lindström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pia Lindström.

  1. 1. Bedömning av yrkeskunnande vid APL : Redskap och situatuioner inom Vård- och omsorgsprogrammet

    Författare :Pia Lindström; Lázaro Moreno Herrera; Eva Eliasson; Gun-Britt Wärvik; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment of vocational knowledge; workplace based learning; health and social care and feedback; didaktik; Didactics;

    Sammanfattning : The subject of study of this research is the assessment of vocational knowledge in the health andsocial care program in upper secondary school. The study focuses on the first period of workplacelearning in health and social care program, which mostly occurs in elderly care. LÄS MER