Sökning: "Pia Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Pia Andersson.

 1. 1. Evaluation of oral health status using an oral assessment guide in geriatric rehabilitation patients and in patients with haematological malignancies

  Författare :Pia Andersson; Stefan Renvert; Ingalill Hallberg Rahm; Liselotte Jakobsson; Sigvard Åkerman; Gunilla Andersson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ODONTOLOGY; ODONTOLOGI;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Transformativ förändring och postkonventionellt ledarskap : en retrospektiv fallstudie med fokus på förändringsprocessen och ledarskapet

  Författare :Eva Norrman Brandt; Sofia Kjellström; Ann-Christine Andersson; Jacob Hallencreutz; Pia Andersson; Jönköping University; []
  Nyckelord :Transformativ förändring; Vuxenutveckling; Postkonventionellt ledarskap; Agilt ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion. Förändringstakten ökar i samhället och påverkar organisationer och dess medlemmar. Förändringstrycket orsakas av en rad faktorer som teknisk utveckling, förändrad lagstiftning, kunders/intressenters behov och krav och ökande konkurrens på en global arena. LÄS MER

 3. 3. Assessments of oral health status in frail patients in hospital

  Författare :Pia Andersson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Oral health; Patients;

  Sammanfattning : The general aims of this thesis were to evaluate the usefulness of an oral assess¬ment guide and to determine the oral health status among frail patients in hospital settings. A further aim was to analyze possible factors that may be associated with oral health status, with special focus on the relationship between oral health and nutritional status among elderly rehabilitation patients. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of oral health status using an oral assessment guide in geriatric rehabilitation patients and in patients with haematological malignancies

  Författare :Pia Andersson; Stefan Renvert; Ingalill Hallberg Rahm; Kristianstad University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Assessments of oral health status in frail patients in hospital

  Författare :Pia Andersson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Oral health; Patients;

  Sammanfattning : The general aims of this thesis were to evaluate the usefulness of an oral assess¬ment guide and to determine the oral health status among frail patients in hospital settings. A further aim was to analyze possible factors that may be associated with oral health status, with special focus on the relationship between oral health and nutritional status among elderly rehabilitation patients. LÄS MER