Sökning: "Physical disability"

Visar resultat 1 - 5 av 265 avhandlingar innehållade orden Physical disability.

 1. 1. Living with physical disability : experiences of the rehabilitation process, occupations and participation in everyday life

  Författare :Maria Larsson Lund; Ulla Sonn; Umeå universitet; []
  Nyckelord :disabled persons; activities of daily living; occupations; social environment; social support; disability evaluation; rehabilitation; occupational therapy; patient participation; patient-centred care; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin;

  Sammanfattning : A comprehensive understanding is lacking of the experiences persons with acquired physical disabilities have of changes in their engagement in occupations and of the conditions influencing these experiences Furthermore, little is known about the experiences these people have of the rehabilitation process and whether the rehabilitation services satisfy their needs. Access to such knowledge would significantly add to the ability to design rehabilitation services intended to enhance participation in everyday life. LÄS MER

 2. 2. Att åldras med funktionshinder : Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar

  Författare :Annika Taghizadeh Larsson; Eva Jeppsson-Grassman; Rafael Lindqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Disability; impairment; functioning; age; ageing; age norms; subjective age; life course; pensioner; time; biographical disruption; Funktionshinder; funktionsnedsättning; funktionstillstånd; ålder; åldrande; åldersnormer; upplevd ålder; livslopp; pensionär; tid; biografiskt brott; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Ålderns och åldrandets betydelser för människor som under lång tid har levt med fysiska funktionsnedsättningar har hittills fått begränsad uppmärksamhet såväl i forskning som i andra sammanhang. Samtidigt pekar såväl åldersgränser i det offentliga stödsystemet som tidigare forskning mot att ålder och åldrande kan få speciella innebörder för människor som lever med funktionshinder. LÄS MER

 3. 3. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : dilemma kring omfördelning och erkännande

  Författare :Kajsa Jerlinder; Berth Danermark; Peter Gill; Lena Lang; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering; Disability research; Handikappsforskning; Education; Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER

 4. 4. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : en utopi?

  Författare :Kajsa Jerlinder; Peter Gill; Jerry Rosenqvist; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; social justice; recognition; redistribution; dilemma; physical education; inclusion; physical disabilities; teachers; social status; identity; attitudes; Education; Pedagogik; Disability research; Handikappsforskning; Sports; Idrott; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning :  The aim of this thesis is to contribute to the knowledgebase of inclusion and inclusive education and to outline possible consequences that may arise from an educational ideology of inclusion. The thesis describes a potential dilemma that is both theoretical and practical. LÄS MER

 5. 5. Unga människor med rörelsehinder : förankring, marginalisering och social exkludering

  Författare :Munir Dag; Christian Kullberg; Lars Oscarsson; Rafael Lindqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; physical disability; barriers; work; social support; social relations.; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability. LÄS MER