Sökning: "Physical Education [PE]"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden Physical Education [PE].

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. Grading in physical education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Lena Svennberg; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Högskolan i Gävle.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; physical education; assessment; movement qualities; criterion referenced; standards-based grading; internalised grading; gut-feeling; equity; Bernstein; Repertory Grid;

  Sammanfattning : In the thesis the aim is to investigate different aspects of what teachers value when grading in Swedish physical education (PE) and to analyses how sociological background factors impact students’ grades. Grades in PE have included aspects other than those prescribed in the grading criteria, for instance motivation and effort. LÄS MER

 3. 3. Rum för rörelse : Om kroppens bildning och utbildning i skolans gymnastiksalar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Liljekvist; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; Gymnasiums; rooms; physical environment; body; body movement; knowledge; physical literacy; physical education; discourse; discourse analysis; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions about the built environment in relation to the education of the body. The purpose of the thesis is to illustrate and discuss prerequisites for physical literacy and education in school gymnasiums. LÄS MER

 4. 4. Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values Educational and Sociological Perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education in Arts and Professions, Stockholm University

  Författare :Erik Backman; Stockholms universitet.; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Friluftsliv; Physical Education; PETE; PE teacher student; PE teacher educator; curriculum; Bourdieu; Bernstein; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine some of the educational and sociological conditions underlying the production of teaching in friluftsliv within the Physical Education (PE) subject in Swedish compulsory school. Despite the value awarded to the Scandinavian outdoor practice friluftsliv, in both the national PE curriculum document and in Physical Education Teacher Education (PETE) in Sweden, it does not seem to be thoroughly implemented in compulsory school teaching. LÄS MER

 5. 5. Intergenerational touch in PE a student perspective

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Annica Caldeborg; Örebro universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intergenerational touch; Physical Education; PE; student perspective; didactic contract; heteronormativity;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in the research field of intergenerational touch in Physical Education (PE). Previous research in the field have mainly been conducted from a teacher’s perspective and has shown that teachers of PE have become more cautious about using physical contact in recent years. LÄS MER