Sökning: "Photographic education"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Photographic education.

 1. 1. Ögonblick i klassrummet Samtal och interaktion om elevers fotografier på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ola Lindholm; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Photographic education; interaction; classroom interaction; pictorial language; Photographic education; interaction; classroom interaction; pictorial language; vocational education; Interaktion; yrkesämnenas didaktik; fotografi; bild; klassrumsinteraktion; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : En kamera fångar ögonblick av det ljus som människan kan uppfatta, eller verkligheten som det ibland kallas. Dessa ögonblick i form av fotografier, arbetar de elever och den lärare med, som Ola Lindholm har följt på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Vilan i förskolan 1910-2013 Visuella material och visuell metodologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Sofia Grunditz; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood Education and Care; Naptime; Visual Remake; Preschool history; Ethnography; Visual analysis; Ethnomethodology; förskola; vila; visuell remake; förskolehistoria; etnografi; visuell analys; etnometodologi; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore preschool naptime during the period 1910–2013 through visual materials, films and photographs produced by different actors for various purposes at various historical times, and to develop a visual methodology that works with complex visual materials. Even though naptime is central to everyday life in preschool, it is an activity that is rarely a focus of Early Childhood Education research. LÄS MER

 3. 3. ”När man kollar på bilden tänker man så här” en receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ulrika Boström; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education and Learning; Utbildning och lärande; historical empathy; historical understanding; historical images; reception; history didactics;

  Sammanfattning : Images are used in history education for a variety of reasons, not least to generate interest through a better understanding of historical events and people. The aim of this study was to investigate how historical pictures, either illustrated or documentary/photographic, can be used as a resource for activating and improving pupils' historical empathy, in the way described by Stéphane Lévasque. LÄS MER

 4. 4. Anteckningar om Spår. Fotografi – Bevis – Bild

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lars Wallsten; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; photography; evidence; trace; pattern; condensation; art; criminalistics;

  Sammanfattning : Anteckningar om Spår (Notes on Traces) is a self-critical and self-reflective practice-based PhD project. It endeavours to make visible how artistic practice can create its content and context in relation to experience, reinterpretation and further progression. The project is an inquiry into photography’s capacity to prove evidence. LÄS MER