Sökning: "Philo"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet Philo.

 1. 1. Sharers in Divine Nature : 2 Peter 1:4 in Its Hellenistic Context

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :James M Starr; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hellenistic philosophy; incorruption; virtue; ethics; participation; knowledge; koinônos; divine nature; Epictetus; Seneca; Stoicism; Plutarch; Philo; Josephus; Old Testament; Paul; 2 Peter; General Epistles; Bible; New Testament; Corpus Hellenisticum; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är ett teologiskt studium av ett i biblisk litteratur säreget uttryck som angår livets mening: ”att ni skall bli delaktiga av gudomlig natur” (2 Petrus 1:4). Efter en analys av 2 Petrus 1:1-11 undersöks några utvalda texter tillgängliga vid första århundradet som behandlar temat ”att bli delaktiga av gudomlig natur”. LÄS MER

 2. 2. Concepts of God and Angelolgy : An Analysis of the Messeneger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Camilla Hélena von Heijne; Ersta Sköndal högskola.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Old Testament Exegesis; Biblical Studies; Bible; Early Jewish Interpretation; Angels; Angel of the Lord; Angelology; Genesis; Messenger; Judaica; Rabbinica; Philo; Josephus; Midrash; Rewritten Bible; Pseudepigrapha; Targums; Gamla testamentets exegetik; Bibelvetenskap; Bibeln; judisk tolkningshistoria; änglar; Herrens ängel budbärare; angelologi; Filon; Josefus; intertestament literatur; pseudepigrapha; Midrash; targumer; talmud; Genesis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  Detta är en avhandling från Berlin/New York : Walter de Gruyter

  Författare :Camilla Hélena von Heijne; Ersta Sköndal högskola.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Biblical Studies; Genesis; Judaism; Early Jewish Interpretation; Jewish Reception History of the Bible; Angel of the Lord God; Messenger; Angelology; Angelophany; Ambiguous Identity; Relationship; God; Theophany; Vision; Revelation; Dream; Anthropomorphism; Angel of the Presence; Hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Exegesis; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinica; Rabbinic Literature; Midrash; Targum; Rewritten Bible; Talmud; Type-Scene; Allusion; Gospel of Luke; Annunciation Narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. LÄS MER

 4. 4. Jesus the True Leader : The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Matthew

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Daniel Hjort; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jesus; Gospel of Matthew; leader; ancient biography; genre; portrait; biographical-narrative method; virtues; character; leadership; influence; model; imitation; leadership roles; characterization; narrative criticism; leadership terms; Isocrates; Xenophon; Philo; Plutarch; Evagoras; Agesilaus; Moses; Numa;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to understand and clarify how Jesus is presented as a leader in the Gospel of Matthew. The usage of common leadership terms in reference to Jesus early in the story, the biographical genre of Matthew, and the consistently negative portrayal of other leaders in the story give good reasons for the inquiry. LÄS MER

 5. 5. The Messenger of the Lord in Early Jewish Interpretations of Genesis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Camilla von Heijne; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bible; Old Testament; Genesis; Judaism; early Jewish interpretation; angel of the Lord God; messenger; angelology; angelophany; ambiguous identity; relationship; God; theophany; vision; revelation; dream; anthropomorphism; angel of the Presence; hypostasis; Raphael; Gabriel; Wisdom; Logos; Old Testament Pseudepigrapha; Book of Tobit; Wisdom of Solomon; Philo; Josephus; Rabbinic literature; Midrash; Targum; rewritten Bible; Talmud; type-scene; allusion; Gospel of Luke; annunciation narrative; Gospel of John; Hagar; Jacob Israel; Aqedah.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Old Testament exegesis; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Gamla testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the ambiguous relationship between God and ‘the angel of the Lord/God’ in early Jewish interpretations of Genesis, for example, Gen 16:7–14; 22:1–19, and 31:10–13. Although the designation ‘the angel of the Lord’ does not appear in Genesis 32, this text is included because it exhibits the same ambiguity as the explicit ‘angel of the Lord-texts’. LÄS MER