Sökning: "Philip Peck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Philip Peck.

  1. 1. Interest in Material Cycle Closure? Exploring Evolution of Industry's Responses to High-grade Recycling from an Industrial Ecology Perspective

    Detta är en avhandling från The International Institute for Industrial Environmental Economics

    Författare :Philip Peck; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; polymers; vehicles; ELV; extended producer responsibility; chemical recycling; material cycling; material flows; closed-loop recycling; Industrial Ecology; recycling; aluminium.; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många material som ingår i tillverkade varor har kvar sina kvaliteter även när varorna är uttjänta. Men bara en liten del av dessa material återvinns idag på ett sätt som gör det möjligt att återanvända materialet för samma syfte och med bevarade egenskaper. LÄS MER