Sökning: "Phage display technology"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden Phage display technology.

 1. 1. The biology of filamentous phage infection - implications for display technology

  Detta är en avhandling från Fredrik Karlsson Dept. of Immunotechnology P.O. Box 7031 SE-22007 Lund

  Författare :Fredrik Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biotechnology; Bioteknik; infection mechanism; selective infection; TolA; Escherichia coli; pIII; Filamentous phage; Phage display technology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns ett stort behov av molekyler eller reagenser för korrekt och snabb diagnos och/eller behandling av sjukdom. På laboratorier används särskilda verktyg för att ta fram sådana reagenser. Verktygen utgörs ibland av levande organismer, som t ex bakterier och virus, och kallas bioteknologiska verktyg. LÄS MER

 2. 2. Ribosome display for selection and evolution of affibody molecules

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Sebastian Grimm; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; affibody; ribosome display; phage display; combinatorial protein engineering; library; murine IgG1; SATB1; Ras; Raf; TECHNOLOGY Bioengineering Genetic engineering including functional genomics; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik Genteknik inkl. funktionsgenomik; SRA - Molecular Bioscience; SRA - Molekylär biovetenskap;

  Sammanfattning : Affinity proteins are invaluable tools in biotechnological and medical applications. This thesis is about combinatorial protein engineering principles for the generation of novel affinity proteins to purify mouse immunoglobulin, detect a potential cancer marker protein or inhibit a cell proliferation pathway. LÄS MER

 3. 3. Interaction engineered three-helix bundle domains for protein recovery and detection

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Tove Alm; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ABD; Zbasic; albumin; protein engineering; phage display; staphylococcal display; inclusion bodies; refolding; proteomics; orthogonal affinity purification; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik; TECHNOLOGY Bioengineering Immunology engineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik Immunteknik;

  Sammanfattning : HTML clipboard The great advances in DNA technology, e.g. sequencing and recombinant DNA techniques, have given us the genetic information and the tools needed to effectively produce recombinant proteins. Recombinant proteins are valuable means in biotechnological applications and are also emerging as alternatives in therapeutic applications. LÄS MER

 4. 4. Discovery of targets for tumor immunotherapy using phage display technology

  Detta är en avhandling från Jesper Tordsson

  Författare :Jesper Tordsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; serology; Immunology; colon cancer; melanoma; tumor immunotherapy; phage display; scFv; Immunologi; serologi; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : This thesis has focused on the development of methods and their applications for the identification of antibodies reactive with tumor associated antigens (TAA). The phage display technology provides a powerful mean to generate antibodies potentially useful for tumor immunotherapy. LÄS MER

 5. 5. An albumin-binding domain as a scaffold for bispecific affinity proteins

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Johan Nilvebrant; KTH.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; albumin-binding domain; bispecific; albumin; affinity protein; phage display; staphylococcal display; orthogonal affinity purification; TNF-alpha; ErbB2; ErbB3; SRA - Molekylär biovetenskap; SRA - Molecular Bioscience;

  Sammanfattning : Protein engineering and in vitro selection systems are powerful methods to generate binding proteins. In nature, antibodies are the primary affinity proteins and their usefulness has led to a widespread use both in basic and applied research. LÄS MER