Sökning: "Petter Tistedt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Petter Tistedt.

  1. 1. Visioner om medborgerliga publiker : Medier och socialreformism på 1930-talet

    Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

    Författare :Petter Tistedt; Uppsala universitet.; [2013]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history; social reform; social engineering; population debate; leisure; mass media; political culture; democracy; advertising; Sweden; 1930s; Alva Myrdal; Gunnar Myrdal; historia; socialreformism; social ingenjörskonst; befolkningsdebatt; fritid; massmedia; politisk kultur; demokrati; reklam; Sverige; 1930-tal; Alva Myrdal; Gunnar Myrdal; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

    Sammanfattning : This dissertation investigates how progressive social reformers in Sweden used mass media in order to encourage the general public to take part in discussions on contemporary social and political problems. Two cases are studied in detail: the population debates of the mid-1930s, and the Modern Leisure exhibition in Ystad 1936. LÄS MER