Sökning: "Petrus Fabianus Lencker"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Petrus Fabianus Lencker.

  1. 1. Theses juridicæ miscellaneæ, quas, ... præside ... D.no Daniele Solandro, ... publico examini submittit stipendiarius Possiethianus Petrus Fabianus Lencker, Roslagus. In Auditorio Gustaviano Die VIII Junii anni MDCCLXXVI. Horis, ante meridiem, solitis

    Detta är en avhandling från Upsaliæ, Apud Joh. Edman, Reg. Acad. Typogr

    Författare :Daniel D. Solander; Petrus Fabianus Lencker; Daniel D. Solander; [1776]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER