Sökning: "Petra"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade ordet Petra.

 1. 1. Asperger syndrome: Early signs and slef-perception in adolescents and young adults

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Petra Dewrang; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Asperger syndrome; early diagnosis; parental concern; questionnaire; SAB-2; selfperception; self-understanding; self-worth;

  Sammanfattning : Asperger syndrome: Early signs and self-perception in adolescents and young adults. Petra Dewrang Department of Psychology, University of Gothenburg, 2010 ABSTRACT Dewrang, Petra (2010). Asperger syndrome: Early signs and self-perception in adolescents and young adults. Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Sisters! Making Films, Doing Politics An Exploration in Artistic Research

  Detta är en avhandling från Stockholm : Art and Theory Publishing

  Författare :Petra Bauer; Konstfack.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Aesthetics; Art; Artistic Research; Berwick Street Film Collecitve; Camera; Cinema Action; Claire Johnston; Collectivity; Documentary Film; Ethics; feminism; film; Film Collectives; Film Production; Film Strategies; Hannah Arendt; Judith Butler; London Women’s Film Group; Political Action; Public Space; Relationality; Southall Black Sisters;

  Sammanfattning : How does film become a political act? That is the question that the artistic research project Sisters! Making Films, Doing Politics revolves around. Taking Hannah Arendt’s ideas about the constitution of the political arena as its point of departure, this dissertation reflects on the aesthetic mechanisms that underlie contemporary strategies for collective and feminist filmmaking. LÄS MER

 3. 3. Sisters! : Förhållandet mellan politisk handling och estetiska strategier i samtida film

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Petra Bauer; KTH.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samspel i parkförvaltning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Petra Bengtsson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2010]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Målet med avhandlingen är att bidra till ökad kunskap om hur arbetet i svensk parkförvaltning fungerar. För att förstå den komplexa verklighet som arbetet i parkförvaltning innebär, ställdes följande forskningsfrågor:Hur ser arbetet i svensk parkförvaltning ut med avseende på samspelet mellan parkarbetare och tjänstemän?Hur uppfattas biologisk mångfald, relaterat till parkskötsel, av parkförvaltare?Tre parkförvaltningar har studerats ingående avseende arbetet på de taktiska och operativa nivåerna. LÄS MER

 5. 5. Romantik och förnuft : V.F. Palmblads förlag 1810-1830

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlund

  Författare :Petra Söderlund; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; sociology of literature; publishing history; book history; author-publisher relations; literary field; reading history; romanticism; Swedish 19th century literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is V.F. Palmblad's publishing house during the years of 1810-1830 and particularlyits role in the breakthrough of literary romanticism. Pierre Bourdieu's concepts of "field" and "habitus" areused in the dissertation. LÄS MER