Sökning: "Petra Andersson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Petra Andersson.

 1. 1. Evaluation and Mitigation of Industrial Fire Hazards

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Petra Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; Technological sciences; Effect of fires; Accidental release; Water mist; Halon replacement; Industrial Fire Hazards; Human burns; Smoke detektion;

  Sammanfattning : A tool suitable for conducting industrial fire and explosion hazard analysis is presented, together with an identification of weak links in the hazard evaluation chain. For some of the weak links additional research has been carried out. LÄS MER

 2. 2. Humanity and Nature - Towards a Consistent Holistic Environmental Ethics

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Petra Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Miljöetik; Holistisk filosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vägar genom sjuksköterskeutbildningen studenters berättelser

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Petra Lilja Andersson; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; experience; narratives; nursing education; nursing students; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Life History; Pedagogy and didactics; didaktik; Humanities Social Sciences; life history;

  Sammanfattning : Syftet är att utifrån studenters livsberättelser, få kunskap om och förståelse för hur de upplever och hanterar sjuksköterskeutbildningens olika delar med särskilt fokus på spänningsfälten mellan: yrkesexamen – akademisk examen, högskoleförlagd utbildning – verksamhetsförlagd utbildning samt huvudämnet omvårdnad – stödämnet medicinsk vetenskap. Syftet är vidare att få kunskap om och förståelse för aspekter av betydelse för studenters lärande på vägen genom utbildningen. LÄS MER