Sökning: "Peter anton"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Peter anton.

 1. 1. Jus indigenatus, quod c. a. o. p. U. sub auspiciis mag. Gust. A. Boudrie ... examini defert stipendiarius regius Carl Peter Ståhlén, Smolandus. In aud. Gust. maj. d. 15 Aprilis, 1780

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Joh. Edman, direct. et reg. acad. typogr

  Författare :Gustaf Anton Boudrie; Uppsala universitet.; [1780]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kön och bibeltolkning : En undersökning av hur Nya testamentets brevtexter om kvinnors underordning tolkats i bibelvetenskapliga kommentarer under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Annika Borg; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of religions; women’s subordination; New testament; biblical interpretation; feminist exegesis; sex gender; feminist biblical interpretation; dichotomy; power; historical-critical method; exegesis; hermeneutics; human rights; modernity; women ministers; Anton Fridrichsen; Simone de Beauvoir; feminism; androcentrism; pluralism; universalism; 1 Cor.; Eph.; Col.; 1 Tim.; Tit.; 1 Peter; Religionshistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology History of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionshistoria; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis I study how the New testament texts about women’s subordination have been interpreted in exegetical literature during the twentieth century. The New testament texts I refer to as the texts about women’s subordination are: 1 Cor. 11:2–16, 1 Cor. 14:33–40, Eph. LÄS MER