Sökning: "Peter Vaigur"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Vaigur.

  1. 1. Samarbete mellan individualister Reklamproduktion i prat och praktik

    Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

    Författare :Peter Vaigur; Mälardalens högskola.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

    Sammanfattning : The focus of this dissertation lies in the complicated power struggle between supplier and client in knowledge work; the orchestration of the collaboration’s interaction process in a socially and politically relevant way; and the construction, management and maintenance of various images of collaboration – “the asymmetrical”, where one of the parties dominates, and “the symmetrical”, where both parties are on equal footing. The dissertation shows when, where, how and why the orchestration of the interaction process works. LÄS MER