Sökning: "Peter Sögård"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Peter Sögård.

 1. 1. Mathematical Modelling of Insulin Signalling Effects on Glucose Metabolism in Skeletal Muscle

  Detta är en avhandling från Karolinska Institutet

  Författare :Peter Sögård; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Naturvetenskap; Natural sciences;

  Sammanfattning : The use of models to understand complex phenomena is indispensable to the scientific community. The advantage of a model is that it simplifies the phenomena under study. However, a model should be only as complex as required, no more, no less. LÄS MER

 2. 2. Studies on regulatory networks governing virulence gene transcription in Staphylococcus aureus

  Detta är en avhandling från Karolinska Institutet

  Författare :Erik Gustafsson; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Naturvetenskap; Natural sciences;

  Sammanfattning : Staphylococcus aureus pathogenicity is dependent on the coordinated action of a number of virulence factors and the expression of these virulence factors is determined by several global regulators. The main regulator seems to be agr but there are several additional regulators (mostly sarA homologues) involved that mainly act downstream of agr. LÄS MER