Sökning: "Peter Söderbaum"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Peter Söderbaum.

 1. 1. Positionsanalys vid beslutsfattande och planering : ekonomisk analys på tvärvetenskaplig grund

  Författare :Peter Söderbaum; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Profitability of Investments and Changes in Stock of Technical Knowledge

  Författare :Peter Söderbaum; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Positionsanalys vid beslutsfattande och planering : Ekonomisk analys på tvärvetenskaplig grund

  Författare :Peter Söderbaum; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :position; positionsanalys; beslutsfattande; planering; tvärvetenskap; ekonomi; tröghet; osäkerhet; miljöproblem; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Positionsanalys presenteras som ett alternativ till traditionell Cost-Benefit analys (CBA). En mer tvärvetenskaplig och mångdimensionell ekonomisyn föreslås där ett tänkande i positions- eller tillståndstermer spelar en nyckelroll. LÄS MER

 4. 4. Technological Change in an International Industrial System

  Författare :Leif Linnskog; Ulf Johanson; Peter Söderbaum; Hans Hasselbladh; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; technology; technological change; industrial networks; business relationships; strategic intention; power; negotiations; social capital; coalitions; structural inertness; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Industrial systems resist change, more often, because heavy production facilities and industrial constructions are expensive and have long economic lives, but also because people tend to defend ingrained conceptions of how things are and how activities ought to be performed. Starting out from the question: “How does technological change come about in an international, industrial system?” the thesis investigates the interplay between technological, social, and economic factors. LÄS MER