Sökning: "Peter Rask"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Peter Rask.

 1. 1. Aortic stenosis diagnostic use and hemodynamic effects of dipyridamole

  Författare :Peter Rask; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aortic stenosis diagnostic use and hemodynamic effects of dipyridamole

  Författare :Peter Rask; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiology; Kardiologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Errors and Limitations in Ultrasound Imaging Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mattias Mårtensson; Lars-Åke Brodin; Peter Rask; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Other technology Medical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik;

  Sammanfattning : There are binding regulations requiring safety and efficacy aspects of medical devices. The requirements ask for documentation that the devices are safe and effective for their intended use, i.e. if a device has a measuring function it must be correct. LÄS MER