Sökning: "Peter Martens"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Peter Martens.

 1. 1. Socioeconomic status, family structure and socialization of early adolescent children

  Författare :Peter L. Martens; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Familjesociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Origen’s References to Heracleon : A Quotation-Analytical Study of the Earliest Known Commentary on the Gospel of John

  Författare :Carl Johan Berglund; James Anthony Kelhoffer; Anders Ekenberg; Peter W. Martens; Tobias Nicklas; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Heracleon; Origen; Fourth Gospel; Gnosticism; Valentinianism; Quotation Analysis; Second Century; Early Christianity; Nya testamentets exegetik; New Testament Exegesis;

  Sammanfattning : This study of Origen’s references to the second-century author Heracleon addresses two problems in previous research: Scholars have regularly presumed that every statement Origen attributes to Heracleon is equivalent to a verbatim quotation, and that Heracleon’s beliefs conform to those described in heresiological sources. The study develops a method of quotation analysis that uses variations in Origen’s attribution formulas to categorize the almost two hundred references as “verbatim quotations,” “summaries,” “explanatory paraphrases,” or “mere assertions. LÄS MER

 3. 3. Utländsk bakgrund och registrerad brottslighet : Överrepresentationen i den svenska kriminalstatistiken

  Författare :Johan Kardell; Jerzy Sarnecki; Eva Tiby; Peter Martens; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utländsk bakgrund; överrepresentation; registrerad brottslighet; Criminology; Kriminologi; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hem och skola, kamrater och brott

  Författare :Jonas Ring; Peter Martens; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER