Sökning: "Peter Hollander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Hollander.

  1. 1. Epidemiology and prognosis in classical Hodgkin lymphoma

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Peter Hollander; Uppsala universitet.; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epstein-Barr virus; rheumatoid arthritis; tumor microenvironment; immunohistochemistry; immune checkpoints; regulatory T lymphocytes; PD-1; PD-L1; Oncology; Onkologi; Patologi; Pathology;

    Sammanfattning : Classical Hodgkin lymphoma (HL) is a B cell derived neoplasm with an overall good prognosis. Its etiology and pathogenesis are largely unknown. The tumor microenvironment consists of sparse malignant cells and abundant leukocytes. LÄS MER