Sökning: "Peter Ek"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Peter Ek.

 1. 1. Managing Digital Open Innovation with User Communities A Study of Community Sensing and Product Openness Capabilities in the Video Game Industry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Business Studies

  Författare :Peter Ek; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; User communities; open innovation; dynamic capabilities; video game industry; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Digital and open innovation has changed how product innovation occur and how it is managed by firms. Digital technology as an enabler of increasingly distributed innovation processes has in particular impacted firms’ abilities to draw on, and leverage, large numbers of external users and user communities to develop their offerings. LÄS MER

 2. 2. Försäkring och risk : ett avvägningsproblem

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS ek för

  Författare :Peter Rosén; Lars Brigelius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Beslusfattande under osäkerhet; kvantiatitva metoder; riskattityd;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i denna studie är att studera problematiken kring planering under osäkerhet. Detta mycket vida perspektiv har lett fram till några rekommendationer gällande utvärdering av olika handlingsalternativ under osäkra omgivningsförhållanden. LÄS MER