Sökning: "Peter Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Peter Bergman.

 1. 1. Chemisk och mineralogisk afhandling om hvita järnmalmer, med den vidtberömda philosoph. facult. i Upsala samtycke, under inseende af mag. Torb. Bergman ... til almänt ompröfvande, f. m. d. 22 junii 1774 i gustavianska lärosalen, utgifven af Peter Jacob Hjelm, Smolänning

  Författare :Torbern Bergman; Peter Jacob Hjelm; Torbern Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Chemistry; Geologi; Sverige; Mineralogi; Sverige; Kemi; Järnmalm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dissertatio metallurgica de minerarum docimasia humida, quam, venia amplissimæ fac. philos., praeside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Petrus Castorin, Vestmannus. In Auditorio Gustaviano majori, die 7 Jun. anno 1780

  Författare :Torbern Bergman; Peter Castorin; Torbern Bergman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Antimicrobial peptides and pathogenic Neissera : Experimental studies in mouse, man and rat

  Författare :Peter Bergman; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Antimicrobial peptides are important effector molecules of innate immunity. In this thesis, the focus is on antimicrobial peptides of the cathelicidin family, i.e. LL-37 in man, CRAMP in mouse and rCRAMP in rat. LÄS MER

 4. 4. Optimisation of fragmentation and comminution at Boliden Mineral, Aitik Operation

  Författare :Peter Bergman; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mining and Rock Engineering; Gruv- och Berganläggningsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att optimera fragmenteringen i Bolidens Minerals dagbrott Aitikgruvan. Sprängning är en av huvudprocesserna i gruvbrytning och dess resultat har stor inverkan på gruvans totala ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Developing working conditions

  Författare :Peter N. Bergman; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Development;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate working conditions and organizational strategies providing conditions for job resources with potential for development, positive well-being and health. The aim was formed on the assumption that the organization affects working conditions, working conditions affects employees‟ development, well-being, health and sickness absence. LÄS MER