Sökning: "Peter Östman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Peter Östman.

  1. 1. Gård, fält, folk : en geografisk analys av lantbrukets strukturomvandlingsprocess sedan 1950 med exempel från Gotlands och Skaraborgs län

    Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms univ

    Författare :Peter Östman; Stockholms universitet.; [1977]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER