Sökning: "Pernilla omerov"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Pernilla omerov.

  1. 1. Parents who have lost a son or daughter through suicide : towards improved care and restored psychological health

    Författare :Pernilla Larsson Omerov; Onja Grad; Bo Runeson; Gunnar Steineck; Ullakarin Nyberg; Ersta Sköndal högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Background Parents that have lost a son or daughter through suicide are at risk of developing psychological morbidity that may become long-lasting and even life-threatening. Despite this the aftermath of a suicidal loss is yet to be carefully studied. LÄS MER