Sökning: "Pernilla Liedgren Dobronravoff"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Pernilla Liedgren Dobronravoff.

 1. 1. Att bli, att vara och att ha varit - om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige

  Författare :Pernilla Liedgren; Hans Swärd; Olsson Lars; Pål Repstad; Pernilla Liedgren Dobronravoff; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jehovas vittnen; inklusion exklusion; utgångsprocesser; ingångsprocesser; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; Moderna religionsbildningar; New Religions; exclusion; inclusion; utgångar; ingångar; processer;

  Sammanfattning : SummaryTo become, to be and to have been: about the  Jehovah’s WitnessesThe Watchtower Bible and Tract Society, in the following text referred to as the Jehovah’s Witnesses or “the organisation”, is a worldwide Christian organisation with about 6.7 million members. LÄS MER

 2. 2. Att bli, att vara och att ha varit : om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige

  Författare :Pernilla Liedgren Dobronravoff; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Social work; Socialt arbete; Sociology of religion; Religionssociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER