Sökning: "Performance art"

Visar resultat 1 - 5 av 410 avhandlingar innehållade orden Performance art.

 1. 1. Excess och aktionskonst en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel med betoning på första dagens Mittagsfinale

  Detta är en avhandling från Heterogénesis förlag, Box 760, SE-220 07 LUND

  Författare :Hans T. Sternudd; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hermann Nitsch; orgien mysterien theater; Das 6-Tage-Spiel; Wiener Aktionsgruppe; action art; actionism; performance art; Art history; Konsthistoria; stage art; semiotic;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Excess och aktionskonst En semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel Med betoning på första dagens Mittagsfinale Excess and Action Art, A Semiotic Analyze of Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel, With emphasize on Mittagsfinale the first day I avhandlingen behandlas den österrikiske konstnären Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel (1998). Syfte att undersöka om och på vilket sätt som o. LÄS MER

 2. 2. The Convaluation of Performance Art A Study of Peer Recognition Among Performance Artists

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Edvin Sandström; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Convaluation; Valuation; Evaluation; Performance Art; Art Theory; Ethnography; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : Processes and forms of valuation, evaluation and valorization are important for bringing contemporary social life in order. In this thesis, I study the values of the small and autonomous avant-garde of the art-world, performance art. LÄS MER

 3. 3. Concrete Fashion : Dress, Art, and Engagement in Public Space

  Detta är en avhandling från School of Design and Crafts ; Högskolan för design och konsthantverk (HDK)

  Författare :Kajsa G. Eriksson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; fashion design; contemporary art; dressed body; artistic research; public space; identity; performance; documentation; engagement;

  Sammanfattning : This dissertation is an example of artistic research that explores the border between fashion design and contemporary art, in order to place situated bodily practices within the larger field of explor... meration and ideology, and to discover new formats. LÄS MER

 4. 4. The Art of Making Democratic Trouble Four Art Events and Radical Democratic Theory

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Elín Hafsteinsdóttir; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; radical democracy; art; event; space of conflict; agonistic democracy; discourse theory; post-structuralist theory; Chantal Mouffe; Aletta Norval; Sweden; the Netherlands; democratic subjectivity; political subject; politicization; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Heated debates and strong emotions occasionally arise in the public sphere in the wake of an art object. The interaction that follows becomes part of what we as citizens share in a democracy, with its particular conditions of political speech and democratic exchange. LÄS MER

 5. 5. Att ge form åt musikaliska gestaltningar : En socialsemiotisk studie av körledares multimodala kommunikation i kör

  Detta är en avhandling från Göteborg : Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

  Författare :Ragnhild Sandberg Jurström; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; Choir; musical interpretation; performance; learning and communication; mulitimodality; social semiotics; Choir singing; choir conductor; choir singer; musical interpretation and performance; learning; communication; interaction; video analysis; multimodality; metafunctions; design;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to identify and describe how musical interpretations and performances are semiotically designed and realised by choir conductors in their interaction with choir singers during rehearsals and concerts, and also to find methods for how these actions can be analysed and described.The data consists of video-recorded rehearsals and concerts with six Swedish professional choir conductors and their choirs. LÄS MER