Sökning: "Perceptions"

Visar resultat 1 - 5 av 1194 avhandlingar innehållade ordet Perceptions.

 1. 1. Employability perceptions Nature, determinants, and implications for health and well-being

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Erik Berntson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; employability; employability perceptions; flexibility; individualisation; changing labour market; self-evaluation; self-efficacy; dual labour market; human capital; health; well-being; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The general aim of the present thesis is to increase our understanding of perceived employability. Employability perceptions refer to individuals’ beliefs about their possibilities of finding new, equal, or better employment. LÄS MER

 2. 2. Communicating perceptions : grounding symbols to artificial olfactory signals

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Amy Loutfi; Örebro universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer and Systems Science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Henrika Jormfeldt; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Mental health services; Nurse; Patient; Perceptions; Phenomenography; Questionnaire; Reliability; Subjective experience; Validity; validity; phenomenography questionnaire reliability; perceptions; Medicine human and vertebrates ; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; Medicin människa och djur ; Psykiatri; klinisk psykologi; subjective experience; patient; nurse; mental health services; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Empiriska studier som fokuserar på subjektivt upplevd hälsa hos patienter i psykiatrin är sällsynta och merparten av de frågeformulär som finns är baserade på en medicinsk grund där objektivt observerbara sjukdomsindikatorer betonas. I studie I och II analyseras och beskrivs uppfattningar av begreppet hälsa hos patienter och sjuksköterskor i psykiatrisk vård med hjälp av en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Air pollution in Nairobi slums sources, levels and lay perceptions

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Kanyiva Muindi; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Air pollution; perceptions; slums; health impacts; Nairobi; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : BackgroundAir quality in Africa has remained a relatively under-researched field. Most of the African population is dependent on biomass for cooking and heating, with most of the combustion happening in low efficiency stoves in unvented kitchens. LÄS MER

 5. 5. Perceptions of Wooden Multifamily Houses Applying an Extended Association Pattern Technique

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för teknik och design, Växjö universitet

  Författare :Tobias Schauerte; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wooden multifamily houses; German construction market; end-user; perceptions; house building industry; Means-End theory; laddering; Association Pattern Technique; matrix-survey.; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Other industrial engineering and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Övrig industriell teknik och ekonomi; Maskinteknik; Mechanical Engineering;

  Sammanfattning : During the past years, wooden one and two family houses showed a higher growth rate on the German construction market compared to conventional material like brick and stone. Wood as construction material became more and more attractive. LÄS MER