Sökning: "Per-gunnar Jönsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per-gunnar Jönsson.

  1. 1. Hydrogen bond studies : 76 : diffraction studies of some hydrogen-bonded structures

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Per-Gunnar Jönsson; [1973]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER