Sökning: "Per-Ola Börnfelt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per-Ola Börnfelt.

  1. 1. Förändringskompetens på industrigolvet: Kontinuerligt förändringsarbete i gränslandet mellan lean production och socioteknisk arbetsorganisation

    Författare :Per-Ola Börnfelt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER