Sökning: "Per Ståhl"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Per Ståhl.

 1. 1. On Tailbiting Codes from Convolutional Codes

  Detta är en avhandling från Department of Information Technology, Lund Univeristy

  Författare :Per Ståhl; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; computer technology; Systems engineering; Teknik; Technological sciences; encoder inverse; systematic feedback encoder; state complexity; trellis; tailbiting termination method; tailbiting code; channel coding; convolutional code; Data- och systemvetenskap; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar en speciell typ av felrättande koder som kallas tailbitingkoder. Syftet med en felrättande kod är att korrigera fel som kan uppkomma på grund av brus och störningar då digital information överförs från sändare till mottagare... LÄS MER

 2. 2. Cancer and male reproductive function- the effect on sperm DNA integrity and on birth outcomes in the offspring

  Detta är en avhandling från Department of Information Technology, Lund Univeristy

  Författare :Olof Ståhl; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SCSA; birth outcomes; sperm DNA integrity; male cancer; fertility;

  Sammanfattning : Male cancer survivors (MCS) are at risk of suffering from impaired fertility. Male fertility is dependant on sperm DNA quality. The Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA) reflects the proportion of sperm with poor DNA, the DNA fragmentation index, DFI. LÄS MER

 3. 3. Some Fluid Dynamic Characteristics in the Scale-up of Rushton Turbine-Agitated Tanks

  Detta är en avhandling från Food Engineering, Lund Univeristy

  Författare :Eva Ståhl Wernersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical technology and engineering; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; Rushton turbine; turbulent kinetic energy; geometry; local energy dissipation rate; power input; scale-up; anemometry measurements; agitated tanks; turbulence; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett flertal produkter som framställs inom den kemiska och biotekniska industrin produceras i stora turbinomrörda tankar. Kvaliteten av produkten och utbytet av processen påverkas av blandningsförhållandena i dessa tankar. Blandningsförhållandena i processen påverkas av vätskans hastighet och dess intensitet. LÄS MER