Sökning: "Per Norlin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Per Norlin.

 1. 1. Bilderboksstunden i förskolan Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Per Norlin; Caroline Liberg; Anna Nordlund; Karin Jönsson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reception; literacy; picture book; text movability; building envisionments; bilderboksstunden; reception; föreställningsvärldar; textrörlighet; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen Bilderboksstunden i förskolan undersöker potentialer i två välkända svenska bilderböcker under tretton videofilmade bilderboksstunder på två förskoleavdelningar i skilda kommuner. Undersökningen är gjord utifrån de föreställningsvärldar (Langer 1995:5) och den textrörlighet (Liberg m.fl. LÄS MER

 2. 2. Advanced X-ray Detectors for Industrial and Environmental Applications

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Salim Reza; Christer Fröjdh; Börje Norlin; Heinz Graafsma; Fulvia Arfelli; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The new generation of X-ray free electron laser sources arecapable of producing light beams with billion times higherpeak brilliance than that of the best conventional X-ray sources.This advancement motivates the scientific community to pushforward the detector technology to its limit, in order to de-sign photon detectors which can cope with the extreme fluxgenerated by the free electron laser sources. LÄS MER