Sökning: "Per Nordlund"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Per Nordlund.

 1. 1. Adaptive and wrinkle indication in non-linear shell analysis

  Författare :Per Nordlund; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sequential Monte Carlo Filters and Integrated Navigation

  Författare :Per-Johan Nordlund; Fredrik Gustafsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : In this thesis we consider recursive Bayesian estimation in general, and sequential Monte Carlo filters in particular, applied to integrated navigation. Based on a large number of simulations of the model, the sequential Monte Carlo filter, also referred to as particle filter, provides an empirical estimate of the full posterior probability density of the system. LÄS MER

 3. 3. Efficient Estimation and Detection Methods for Airborne Applications

  Författare :Per-Johan Nordlund; Fredrik Gustafsson; John Lygeros; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signal processing; Signalbehandling;

  Sammanfattning : The overall purpose with this thesis is to investigate and provide computationally efficient methods for estimation and detection. The focus is on airborne applications, and we seek estimation and detection methods which are accurate and reliable yet effective with respect to computational load. LÄS MER

 4. 4. Long-term unemployment scarring and the role of labour market policies : The case of Sweden in the 1990s

  Författare :Madelene Nordlund; Mattias Strandh; Per H Jensen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; unemployment scarring; active labour market policy; unemployment insurance; active labour market policy programme; human capital; capability approach; business cycle; job-chances; reempolyemt income; heterogeneity; Sociology; Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The experience of unemployment puts individuals at risk of long-term negative scarring and the longer the unemployment spell, the greater the risk of negative scarring. In Sweden, labour market policies aim at reducing such risks in the form of unemployment benefits, active matching and active labour market policy programmes (ALMPs). LÄS MER

 5. 5. Bilderboksstunden i förskolan : Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

  Författare :Per Norlin; Caroline Liberg; Anna Nordlund; Karin Jönsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :reception; literacy; picture book; text movability; building envisionments; bilderboksstunden; reception; föreställningsvärldar; textrörlighet; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen Bilderboksstunden i förskolan undersöker potentialer i två välkända svenska bilderböcker under tretton videofilmade bilderboksstunder på två förskoleavdelningar i skilda kommuner. Undersökningen är gjord utifrån de föreställningsvärldar (Langer 1995:5) och den textrörlighet (Liberg m.fl. LÄS MER