Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Artificial sensory evaluation : appearance-based analysis of ready meals

    Författare :Per Munkevik; Örebro universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap; Computer and Systems Science; Data- och systemvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER