Sökning: "Per Höjeberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Per Höjeberg.

 1. 1. Utmanad av ondskan : den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945

  Detta är en avhandling från Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet

  Författare :Per Höjeberg; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utmaningarna mot demokratins skola : Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Per Höjeberg; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; progressive education; totalitarianism; history of education; teaching profession; Soviet Communism; Nazism;

  Sammanfattning : The Swedish teaching profession, Nazism and Soviet Communism from 1933 to 1945 The “Democratic School” was a concept that Swedish teachers used regularly to describe the school that they had participated in building up. In the interwarperiod, the Democratic School was confronted with two major challenges, i.e. LÄS MER