Sökning: "Per Gunnar evander"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Per Gunnar evander.

 1. 1. Ängslans bilder : symbol och verklighet i Per Gunnar Evanders roman Uppkomlingarna

  Författare :Ingrid Nettervik; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Evander; Per Gunnar; 1933-. Uppkomlingarna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Osannolika händelser och den svenska realistiska romanen : Ett estetiskt och existentiellt bekymmer

  Författare :KENNETH LINDEGREN; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :Swedish fiction; causality; tellability; coincidence; chance; improbability; fiction-technique; realism; 20th century; 19th century; Carl Jonas Love Almqvist; Fredrika Bremer; Victoria Benedictsson; Hjalmar Söderberg; Willy Kyrklund; Per Gunnar Evander; Svensk fiktion; kausalitet; berättarbarhet; sammanträffande; slump; osannolikhet; berättarteknik; realism; 1900-talet; 1800-talet; Carl Johan Love Almqvist; Fredrika Bremer; Victoria Benedictsson; Hjalmar Söderberg; Willy Kyrklund; Per Gunnar Evander;

  Sammanfattning : This thesis deals with improbable events in the realistic novel. The overarchingidea is that realism is distinguished by dealing with improbable events on thebasis of a double perspective: both as an existential and as an aesthetic problem. LÄS MER